LitosferaWnętrze Ziemi:


Przeszłość geologiczna Ziemi:
    
(od najstarszej do obecnej)
era: PREKAMBR (ARCHAIK i PROTEROZOIK)
- krzepnięcie magmy
- powstanie litosfery
- powstanie kratonów

era: PALEOZOIK
 okresy:
 • KAMBR
- transgresja morza (wkraczanie morza na ląd)
- tworzenie się skał osadowych
- początek orogenezy kaledońskiej
- skamieniałość przewodnia TRYLOBITY

 • ORDOWIK
- transgresja morza
- skamieniałość przewodnia GRAPTOLITY

 • SYLUR
- wystąpiła orogeneza kaledońska w wyniku której zostały zfałdowane góry               Świętokrzyskie, i góry Sowie w Sudetach
- pojawiły się ryby
- tworzył się nikiel i cynk

 • DEWON
-  transgresja morza
- pojawiły się płazy

 • KARBON
- wystąpiła orogeneza hercyńska w wyniku której zostały sfałdowane Sudety, oraz powstało zapadlisko śląsko-krakowskie, a w nim tworzyły się pokłady węglakamiennego i rud żelaza
- pojawiły się gady

 • PERM
- regresja morza (cofanie sie morza)
- zjawiska wulkaniczne na terenie Polski
- powstał jeden kontynent Pangea, otoczony morzem Pantalasa
- tworzyły się pokłady soli komiennej, rud miedzi i gipsu

era: MEZOZOIK
okresy:
 • TRIAS
- transgresja morza
- podział Pangei na Gondwanę i Laurazję
- tworzyły się rudy cynku i ołowiu
- pojawiły się pierwsze dinozaury

 • JURA
- transgresja morza
- tworzyły się wapienie na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, i
  rudy żelaza w okolicach Częstochowy
- rozwkit życia dinozaurów

 • KREDA
- początek orogenezy alpejskiej
- olbrzymi meteoryt zakończył życie dinozaurów

era: KENOZOIK
okresy:
 • PALEOGEN
                   epoki:
                         ¬ paleocen
                        
¬ eocen
                        
¬ oligocen
- rozój ssaków
- koniec orogenezy alpejskiej w wyniku której zostały zfałdowane Karpaty
- rozpoczęły się zjawiska krasowe na wyżynie Krak.-Częst.

  • NEOGEN
                   epoki:
                       
¬ miocen
                       
¬ pliocen
                       
¬ plejstocen
                       
¬ holocen
- tworzyły się pokłady węgla brunatnego, ropy naftowej, soli kamiennej, siarki
- wsytąpiły zlodowacenia na terenie Polski (plejstocen)
- zasiedlenie się człowieka (holocen)

   


Minerały - podstawowe jednostki budujące skały.

Skały dzielimy na:

Magmowe:  (zakrzepła magma)
wylewne - bazalt
• głębinowe - granit
• żyłowe  o budowie porfirowej

Osadowe:
• pochodzenia biologicznego (powstałe ze szcząków roślin i zwierząt)
- wapienie, kreda, dolomity
• chemiczne (z odparowującej wody)
- sół kamienna, sól morska, siarka, gips

Okruchowe:
• luźne - głazy, żwiry, piaski, muły, iły
• spojone - zlepieńce, piaskowce, mułowce, iłowce

Metamorficzne: (przeobrażone skały powstałe na wskutek wysokiego ciśnienia lub temperatury)
wapienie → marmur
węgiel
→ grafit
piaskowiec
→ kwarcyt
różne skały
→ łupkiZłoże mineralne - naturalne nagromadzenie minerałów lub skał użytecznych w gospodarce w ilościach nadających się do wydobycia.

Rodzaje złoż:
• pokłady - wartswy wypełnione surowcem
• żyły
• gniazda
• soczewki


Info:
 

Kontakt: pavbed@gmail.com, gg: 7347039.
Geografia Polski, Ludność, Urbanizacja, Rolnictwo i Leśnictwo, Przemysł, Transport są w trakcie realizacji/modernizacji.

 
Reklamy:
 
 
281410 odwiedzający
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free