Czym jest geografia?
Geografia to napewno bardzo ciekawe i pozornie proste informacje do nauczenia. Musimy jednak pamiętać że jest to też bardzo obszerny przedmiot wymagający nie tylko wyrytych na pamięć regułek, ale także logicznego myślenia i solidnej wiedzy na temat aktualnych wydarzeń w świecie.

Geografia to nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi. Słowo to wywodzi się ze starożytnego języka greckiego,
geos – "ziemia" i  grapho – "piszę, opisuję", więc dosłownie znaczy to opis Ziemi. Po raz pierwszy słowa tego użył Eratostenes z Cyreny.

Geografia bada więc powłoke ziemską, czyli zewnętrzną część naszej planety.
Każdy element środowiska geograficznego tworzy odrębną sferę. Sfery te wzajemnie się przenikają i wpływają na siebie.
Są to:
• atmosfera - powłoka powietrzna
• hydrosfera - powłoka wodna
• litosfera - powłoka skalna
• pefosfera  - powłoka glebowa
• biosfera - powłoka organizmów żywych

(O każdej z nich pod kątem matury można przczytać na tej stronie,bez zbędnych pojęć i informacji.)                                                                                       
GEOGRAFIE ze względu na nauki można podzielić na:

KARTOGRAFIE
(mapy)

GEOGRAFIA  FIZYCZNA 
Środowisko naturalne
- geomorfologia (rzeźba terenu)                              
- geologia (skały)               
- pedologia(gleby)
- hydrologia(woda)
    
- meteologia(pogoda)        

GEOGRAFIA
SPOŁECZNO-EKONOMICZNA                         
- ludność
- przemysł
- usługi

GEOGRAFIA REGIONALNA          
- opis poszczególych regionów np: krajów

Jeżeli już wiecie co to geografia, zapraszam dalej.

Info:
 

Kontakt: pavbed@gmail.com, gg: 7347039.
Geografia Polski, Ludność, Urbanizacja, Rolnictwo i Leśnictwo, Przemysł, Transport są w trakcie realizacji/modernizacji.

 
Reklamy:
 
 
281411 odwiedzający
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free